קול שונה מפי האתון

בלעם נקרא על ידי מלך מואב כדי לקלל את בני ישראל המתקרבים אליהם. א-לוהים נגלה לבלעם בלילה ומניא אותו מכך, אך במחשבה שנייה מורה לו ללכת למואב, ובמקום לקלל, לברך את בני ישראל. בדרך מתרחשת אחת הפרשיות המוזרות בתנ“ך, להמשיך לקרוא קול שונה מפי האתון