פורים ואקראיות- במה אנחנו באמת שולטים?

מוטיב ’אף על פי כן‘ ועניינו של חג הפורים, השנה שניהם קרובים לליבי במיוחד – לאחרונה קראתי ספר על הסתברות להמשיך לקרוא פורים ואקראיות- במה אנחנו באמת שולטים?

תפילה: איחוד הרציונלי והאי-רציונלי?

המדע מבוסס על העולם הרציונלי, הניתן להסבר על ידי חוקי הטבע שביכולתנו לחשוף. הדת, ובבסיסה האמונה, אינה ניתנת להסבר רציונלי. דת מול מדע. המתח ביניהם שורר מימים ימימה. מהו מקור המתח ואופיו? בחיבור אדון בשאלה זו, אציע גישה ”מתמטית“ לנושא ודרך כך אעמוד על מקומה האפשרי של התפילה בחיים המודרניים להמשיך לקרוא תפילה: איחוד הרציונלי והאי-רציונלי?